Certyfikaty

Działamy na rynku nieruchomości nieprzerwanie od czerwca 1996 roku, oferujemy kompleksową pomoc przy sprzedaży, kupnie, wynajmie i dzierżawie wszelkich nieruchomości a w szczególności: domów, mieszkań, gruntów, lokali użytkowych, nieruchomości komercyjnych.

Działamy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz standardami zawodowymi. Posiadamy licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr: 1124 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.